God viden før køb af el-scooter

Når du køber en el-scooter er det ofte en stor beslutning, der kræver en grundig overvejelse.
Før du køber en el-scooter er det vigtigt du gør dig en række overvejelser.
Du skal f.eks. gøre dig klart hvad du vil bruge din el-scooter til. Skal den bruges indendørs, skal der bl.a. tages højde for bredde og manøvre dygtighed af scooteren. Vil du derimod på køreture i naturen, skal der tages højde for hvilket terræn der køres i. Her tænkes på affjedring og kraft behov.
Denne individuelle vurdering vil vi hos Senior Giganten gerne være behjælpelig med. Vi kommer til din bopæl og ser på de faktiske forhold uden beregning.

Hvor må jeg køre?

Hvis du kører under 6 km/t betragtes el-scooteren som en fodgænger og du må køre på fortov, i butikker og i gågader hvor det er muligt. Kører du derimod mellem 6 og 15 km/t betragtes el-scooteren som en cykel og du skal køre på cykelsti eller i højre side af vejen. 15 km/t er den maksimale hastighed der er lovlig for en el-scooter.

Hvordan kører jeg på min el-scooter?

Det er som ved alle andre køretøjer vigtigt, at hastigheden afpasses efter forholdene. Kør aldrig hurtigere en du føler du har fuld kontrol over scooteren. Skal du forcere en op/nedkørsel er det meget vigtigt, at dette foregår vinkelret på forhindringen. Når du får din el-scooter vil medarbejderen fra Senior Giganten der afleverer din scooter ikke forlade dig, før du er tryg ved håndteringen af denne.

En el-scooter er meget nem at køre og det vil uden problemer være nemt, at lære at køre den. Du behøver ingen kørekort eller forsikring på din el-scooter. Skulle du komme til, at lave en skade på noget eller nogen, vil din indbo forsikring normalt dække disse skader. Kontakt eventuelt dit forsikringsselskab for, at verificere dette inden køb.

Kan jeg få tilskud til min el-scooter?

Det er meget forskelligt hvordan kommunerne ser på tilskuds mulighederne. Det er altid muligt, at kontakte kommunen for ansøgning. Det vil dog oftest kun kunne komme i betragtning hvis du er gangbesværet eller hvis du ved, at få et el-scooter vil kunne forblive i eget hjem og derved være selvhjulpen.
Hvis kommunen vil give tilskud er det oftest på halvdelen af køretøjets pris dog max. 10.000 kr.

Hvis du ikke ønsker at vente på muligheden for tilskud, kan du leje en el-scooter hos Senior Giganten. Når og hvis dit tilskud bliver bevilliget vil dine samlede lejeomkostninger blive fratrukket prisen på din el-scooter.