Detaljerede garanti bestemmelser

 Garanti betingelser for el-scootere

  • 36 måneders fabriks garanti på fabrikationsfejl i karosseri/stålkonstruktion og dækplader.
  • 24 måneders reklamation på din el-scooter fra Senior Giganten.
  •  6 måneders garanti på batterier, dæk, polstring og andre sliddele.Hvis de årlige service eftersyn overholdes og udføres af Senior Giganten, vil der kunne opnås 36 måneders garanti på din el-scooter (batteri, dæk og andre sliddele undtaget).
    Hvis du, mod forventning, skulle opleve problemer med din el-scooter, kommer vi, uden beregning, til din adresse og udbedrer skaden i det omfang det er muligt.

Hvis el-scooteren er misligholdt, misbrugt eller der er foretaget konstruktive ændringer på denne, bortfalder garantien.

For at sikre en lang levetid på dine batterier anbefales det at du kører disse så tomme som muligt inden opladning. Har du kun været på en lille smuttur og er der ikke udsigt til du skal på en længere tur, er der ingen grund til at oplade batterierne igen.


Garanti betingelserne for Senior Gigantens 3 års garanti.
Garantien omfatter det i service hæftet omtalte køretøj.

1) Garantiens omfang

Garantien dækker køretøjet i oprindelig stand. Ekstraudstyr til køretøjet dækkes ikke af de 3 års garanti.
1.1) Garantiens løbetid
Garantien gælder fra den dag køretøjet er registreret i garantibeviset fra Senior Giganten. Garantien dækker 3 år.

2) Garantien dækker ikke hvis:

Køretøjet har været udsat for en skade der ikke øjeblikkelig er blevet forsvarligt repareret.
Køretøjet er ikke serviceret efter Senior Gigantens forskrifter.
Køretøjet bliver betjent af personer der overskrider køretøjets maksimale belastning.

3) Garanti undtagelser

3.1 Diverse sliddele såsom batterier, dæk, bremsebelægning, betræk, bremseskiver, pærer, sikringer, spejle, hastighedsregulering, speeder mf.
3.2 Skader forvold med forsæt, ved grov uagtsomhed eller under beruselse.
3.3 Justering af mekanik forårsaget af udefra kommende påvirkninger såsom kørsel over kantsten, huller i vejen osv.
3.4 Service arbejde, almindelig vedligeholdelse, transport til og fra værksted (hvor det er påkrævet) er ligeledes undtaget garantien.
3.5 Udstyr / ekstra tilbehør monteret efter første registrerings dato.

4) Hvilke typer defekter omfattes ikke af garantien

4.1 Komponenter der er defekte grundet forventet normal slid.
4.2 Komponenter der har været udsat for uhensigtsmæssigt brug f.eks. overbelastning af hastigheds kontrol.
4.3 Defekter forårsaget af utilstrækkelig eller ukorrekt reparation.
4.4 Følgeomkostninger forårsaget af manglende dele. Følgeomkostninger som tabt arbejdsfortjeneste, rejseudgifter, bjergningsudgifter mf.
4.5 Ethvert ansvar i forbindelse med legemsbeskadigelse, dødsfald, skader på anden ejendom, ethvert krav om erstatning for følgeskader og tab i forbindelse med defekter.
4.6 Ved ændringer i køretøjets konstruktion.
4.7 Hvis køretøjets serviceplan ikke er overholdt.
4.8 Forkert brug/tilslutning af lader.
4.9 Ved svigagtigt krav eller der bevist er oplyst falsk eller fejlagtige oplysninger og en hændelse eller defekt på køretøjet.

5) Vedligeholdelses forpligtigelser

5.1 Det er udelukkende ejeren af køretøjet der er ansvarlig for at vedligeholdelsen er udført i henhold til Senior Giganten’s servicebeskrivelse i service hæftet.
5.2 Det er ejeren af køretøjet der skal dokumentere service forskrifter er overholdt.
5.3 Senior Giganten’s garanti bortfalder hvis vedligehold i forhold til fabrikantens forskrift ikke overholdes, er mangelfuld eller ikke kan dokumenteres.

Hvis ovennævnte garantibetingelser misligholdes bortfalder Senior Giganten’s 3 årige garanti og produktet overgår til dansk købelovs reklamations forpligtigelser.

Hvad gør jeg ved defekt i garantiperioden

Henvend Dem til Senior Giganten. Forelæg dem type af køretøj, præciser så nøjagtig som muligt fejlen på dit køretøj.
Senior Giganten vil herefter afgøre om fejlen er indeholdt under garantien.

Billedresultat for facebook ikon

Se hvordan du får hjælp hvis uheldet er ude